Informatie

Wat is de PlusBus Rheden/Rozendaal?

De PlusBus Rheden/Rozendaal verzorgt aangepast vervoer van deur tot deur voor inwoners van beide gemeenten. Deze dienstverlening wordt geheel verzorgd door vrijwilligers.
De PlusBus brengt zijn klanten naar tal van bestemmingen zoals zorginstellingen, familie of kennissen, winkels of restaurants, de kapper, Burgers Zoo, een concert en nog veel meer. Het doel is mensen zo veel mogelijk zelfredzaam te laten zijn, sociale contacten te laten onderhouden en zo lang mogelijk deel te laten nemen aan de samenleving in al zijn facetten.

Voor wie is de PlusBus?

De PlusBus biedt aangepast vervoer voor inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal die

  • ouder zijn dan 55 jaar, óf
  • een functiebeperking hebben die gebruik van openbaar vervoer ernstig bemoeilijkt; voor hen geldt geen leeftijdsgrens.

Wanneer de klant begeleiding nodig heeft kan één begeleider kosteloos mee. De PlusBus heeft ruimte voor maximaal twee rolstoelen en drie of vier niet-rolstoelgebonden passagiers.

Waar rijdt de PlusBus?

De PlusBus haalt en brengt inwoners van beide gemeenten van en naar bestemmingen binnen deze gemeenten en in de aangrenzende gemeenten. Denk daarbij aan de ziekenhuizen of andere zorginstellingen, winkelcentra, dagbesteding voor gehandicapten of sportfaciliteiten.
De PlusBus vervoert u naar bestemmingen op grotere afstand wanneer hij niet nodig is voor  ritten binnen het primaire verzorgingsgebied en wanneer een chauffeur zich beschikbaar stelt. Overleg dus tijdig.

Wanneer rijdt de PlusBus?

De PlusBus rijdt op werkdagen van 08.00 tot 22.00 uur. Voor avondritten moet u op tijd overleggen in verband met een mogelijke beperking in de beschikbaarheid van chauffeurs.  In het weekend rijdt de bus tussen 09.00 en 18.00 uur.
Voor ritten op feestdagen moet u ruim van tevoren overleggen over de beschikbaarheid.

De spelregels

Een rit moet u tenminste 24 uur voor de gewenste tijd van vervoer aanvragen bij de mantelzorgorganisatie MVT in Rheden, telefoon: 026-3707070. Het MVT is bereikbaar tussen 09.30 en 11.30 uur.
Een rit kan ook via internet worden aangevraagd, zowel per e-mail planning@plusbusrhedenrozendaal.nl als via dit invulformulier.
De bus staat met een marge van + of – 5 minuten rond het afgesproken tijdstip voor de deur. Wij vragen u de bus niet te laten wachten, zodat ook de volgende klant op tijd kan worden afgehaald.
De bus rijdt via de kortste route naar de gewenste bestemming. Slechts bij uitzondering en wanneer afhaal- en bestemmingsadressen op dezelfde route liggen, worden combinatieritten gemaakt.
De ritprijzen vindt u hier.

Gelrepas

Met ingang van 1 maart 2016 is de PlusBus opgenomen in de Gelrepas. Voor klanten, behorende tot onze doelgroep, met een Gelrepas geldt de halve ritprijs als:

  • zij bij de boeking zelf opgeven dat zij een Gelrepas hebben; het nummer vermeldt de planner op de rittenlijst, én
  • zij bij het instappen hun Gelrepas aan de chauffeur tonen en het nummer van de pas overeenkomt met het nummer op de rittenlijst. Indien dit niet het geval is moet de klant alsnog de volle prijs betalen.

Waar kunt u met klachten terecht?

Klachten of opmerkingen van andere aard kunt u melden bij de chauffeur maar ook per e-mail info@plusbusrhedenrozendaal.nl of via het telefoonnummer 06-19653777

Vriend van de PlusBus worden?

De uitvoering van de ritten en van alles wat daarbij nodig is, ligt geheel in handen van vrijwilligers.
De kosten worden gedekt door de ritprijs, een subsidie van beide gemeenten en bijdragen van derden die de PlusBus een warm hart toedragen. Vooral de laatste zijn van groot belang. Nu uit de forse groei blijkt dat de Plusbus duidelijk in een behoefte voorziet, zijn extra middelen nodig voor aanschaf en onderhoud van materieel. De huidige tarieven en bijdragen van derden bieden daarvoor nog onvoldoende ruimte. Een stevig financieel draagvlak is absoluut noodzakelijk om de dienstverlening te kunnen voortzetten.
Daaraan kunt u bijdragen door

  • Vriend van de Plusbus te worden, door storting van een jaarlijkse bijdrage op rekening NL89 RABO 0168 4851 25 t.n.v. de Stichting Vervoer door Vrijwilligers Rheden/Rozendaal, of
  • door storting van een eenmalige bijdrage op bovengenoemd bankrekeningnummer.

De Stichting heeft de ANBI status ( RSIN 8511 65 977).