De PlusBus van deur tot deur

De vele vrijwilligers van de PlusBus staan ook dit jaar als vanouds weer graag voor u klaar.
Ritten kunt u telefonisch tijdens de openingstijden (tussen 9.30 en 11.30 uur) bij de Planning aanvragen op 026-3707071.
Een rit aanvragen kan ook per formulier.

CORONA. Het gebruik van een mondkapje is momenteel geen verplichting meer. Voelt u zich echter veiliger met het gebruik, doe dat dan gerust. In de auto’s zijn ontsmettingsmiddelen aanwezig.
Verder: Het contactloos betalen van uw rit wordt op prijs gesteld.


Tarieven PlusBus aangepast per 1 januari 2021

De tarieven voor het vervoer met de PlusBus werden voor het laatst in 2017 vastgesteld. De nadien gestegen kosten voor zaken als bijv. brandstof, onderhoud en verzekeringen maakten het helaas noodzakelijk om ook onze tarieven te herzien.
Tegelijkertijd met deze aanpassing is, en voor zover dat van toepassing was, het starttarief komen te vervallen.
De nieuwe tarieven kunt u hier vinden.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wat is de PlusBus Rheden en Rozendaal?

De PlusBus Rheden en Rozendaal is een organisatie van vrijwilligers. Sinds 2012 verzorgt zij individueel vervoer van deur tot deur voor oudere en gehandicapte inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal.

De PlusBus is een burgerinitiatief en beoogt de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van inwoners van onze gemeente te bevorderen.


Voor wie is de PlusBus?

De PlusBus biedt vervoer aan twee groepen inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal:

  • inwoners die 55 jaar en ouder zijn en moeite hebben met het gebruikmaken van het openbaar vervoer.
  • inwoners (van alle leeftijden) die een functiebeperking hebben en/of bijvoorbeeld rolstoelgebruiker zijn.

Als u niet zelfstandig kunt reizen en begeleiding nodig heeft, dan mag deze begeleider u gratis vergezellen. U dient dit bij het aanvragen van de rit wel aan te geven.

Waar rijdt de PlusBus?

De PlusBus rijdt naar bestemmingen binnen de gemeenten Rheden en Rozendaal, en ook naar bestemmingen in de directe omgeving.

Naast bezoek aan familie en kennissen brengen wij u naar bijvoorbeeld het ziekenhuis of een specialist, zorginstelling, winkelcentrum, restaurant of dierentuin.

Om zo veel mogelijk inwoners van dienst te kunnen zijn verzorgen wij alleen het vervoer over korte afstand. Voor bestemmingen verder weg bent u aangewezen op andere vervoerders.