De PlusBus Rheden en Rozendaal stopt tijdelijk haar vervoer!

Nadat we begin van het jaar i.v.m. corona een aantal maanden hebben stilgelegen waren de ritten (met beperkingen) op 15 juni hervat.
We hebben inmiddels kunnen constateren dat we in een tweede coronagolf zijn beland; het aantal coronazieken in het land en ook in onze regio neemt dagelijks in een rap tempo toe. Het bestuur acht het, gezien de huidige ontwikkelingen van het coronavirus en de gezondheidsrisico’s van cliënten én chauffeurs (ook zij behoren tot de kwetsbare groep), niet meer verantwoord om nog te rijden.
Het bestuur heeft daarom besloten om de vervoersactiviteiten per 1 november (en vooralsnog tot begin januari 2021) te stoppen.
Het is een besluit wat met pijn in ons hart genomen is omdat we weten hoe belangrijk onze activiteiten voor de gebruikers zijn.

We zullen u, zodra het weer mogelijk zal zijn om het vervoer weer op te starten, ook via de website informeren.


Wat is de PlusBus Rheden en Rozendaal?

De PlusBus Rheden en Rozendaal is een organisatie van vrijwilligers. Sinds 2012 verzorgt zij individueel vervoer van deur tot deur voor oudere en gehandicapte inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal.

De PlusBus is een burgerinitiatief en beoogt de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van inwoners van onze gemeente te bevorderen.


Voor wie is de PlusBus?

De PlusBus biedt vervoer aan twee groepen inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal:

  • inwoners die 55 jaar en ouder zijn en moeite hebben met het gebruikmaken van het openbaar vervoer.
  • inwoners (van alle leeftijden) die een functiebeperking hebben en/of bijvoorbeeld rolstoelgebruiker zijn.

Als u niet zelfstandig kunt reizen en begeleiding nodig heeft, dan mag deze begeleider u gratis vergezellen. U dient dit bij het aanvragen van de rit wel aan te geven.

Waar rijdt de PlusBus?

De PlusBus rijdt naar bestemmingen binnen de gemeenten Rheden en Rozendaal, en ook naar bestemmingen in de directe omgeving.

Naast bezoek aan familie en kennissen brengen wij u naar bijvoorbeeld het ziekenhuis of een specialist, zorginstelling, winkelcentrum, restaurant of dierentuin.

Om zo veel mogelijk inwoners van dienst te kunnen zijn verzorgen wij alleen het vervoer over korte afstand. Voor bestemmingen verder weg bent u aangewezen op andere vervoerders.