WORDT U OOK VRIEND VAN DE PLUSBUS RHEDEN-ROZENDAAL?

Onze PlusBus Rheden-Rozendaal vindt het belangrijk dat senioren en mensen met een functiebeperking zo veel als mogelijk kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Meer dan 40 vrijwilligers bij de PlusBus zetten zich hiervoor in. Zij vervoeren al dan niet met voor rolstoelen aangepaste bussen en auto’s de doelgroep op een zo voordelig mogelijke manier van deur tot deur.

Om de exploitatie rond te krijgen doet de Stichting Vervoer door Vrijwilligers Rheden-Rozendaal jaarlijks ook een beroep op de gemeentes Rheden en Rozendaal.
Daarnaast ontvangen we voor de aanschaf van een rolstoelbus of -auto vaak een éénmalige donatie van derden (charitatieve instellingen en/of particulieren).

Toch zien we ons genoodzaakt voor een financiële bijdrage ook een beroep te doen op particulieren.
We stellen u dan voor om VRIEND van de PlusBus te worden. We houden u dan ook middels een (digitale) nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen en benaderen u jaarlijks voor een financiële bijdrage.
Hoe u zich kunt aanmelden en overige informatie kunt u vinden op de te downloaden Informatiebrief Vrienden PlusBus

Wilt u de activiteiten van de PlusBus ondersteunen met een éénmalige bijdrage? Ook uw gift is belangrijk en van harte welkom!
Uw bijdrage (van minimaal € 10,00) kunt u, onder vermelding van GIFT PLUSBUS, overmaken naar bankrekeningnummer:
NL89 RABO 0168 4851 25 t.n.v. St. Vervoer door Vrijwilligers Rheden-Rozendaal.


Door de ANBI-status van onze stichting zijn uw giften, erfstellingen, legaten en schenkingen onder voorwaarden
fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.
Telefoon : 026-4951321 of E-mail : penningmeester@plusbusrhedenrozendaal.nl