WORDT U OOK VRIEND VAN DE PLUSBUS RHEDEN-ROZENDAAL?

Onze PlusBus Rheden-Rozendaal vindt het belangrijk dat senioren en mensen met een functiebeperking zo veel als mogelijk kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Meer dan 40 vrijwilligers bij de PlusBus zetten zich hiervoor in. Zij vervoeren al dan niet met voor rolstoelen aangepaste bussen en auto’s de doelgroep op een zo voordelig mogelijke manier van deur tot deur.

Om de exploitatie rond te krijgen doet de Stichting Vervoer door Vrijwilligers Rheden-Rozendaal jaarlijks ook een beroep op de gemeentes Rheden en Rozendaal.
Daarnaast ontvangen we voor de aanschaf van een rolstoelbus of -auto vaak een eenmalige donatie door derden.

Toch zien we ons genoodzaakt voor een financiële bijdrage ook een beroep te doen op particulieren.

Wilt u de activiteiten van de PlusBus ondersteunen? Ook uw gift is van harte welkom!
Dat kan door een bijdrage (minimaal € 10) over te maken naar bankrekeningnummer:
NL89 RABO 0168 4851 25 t.n.v. St. Vervoer door Vrijwilligers Rheden-Rozendaal onder vermelding van
Vriend van de PlusBus Rheden-Rozendaal.

Door de ANBI-status van onze stiching zijn uw giften, erfstellingen, legaten en schenkingen onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken per:
Telefoon: 026-4951321
E-mail: penningmeester@plusbusrhedenrozendaal.nl