Januari 2019: Uitbreiding bestuur

Het is de PlusBus na een lange zoektocht gelukt om het bestuur uit te breiden. In de bestuursvergadering van 14 januari 2019 zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd, Eduard Mesritz uit Velp tot voorzitter en Albert Pirenc uit Dieren tot bestuurslid Vrijwilligers en Organisatie.

In de afgelopen maanden is de Plusbus hard op zoek geweest naar versterking van het bestuur. Nadat twee advertenties niet het beoogde resultaat opleverden, kwamen er na een indringend artikel in de Regiobode eind november alsnog reacties binnen die geresulteerd hebben in de zo noodzakelijke invulling van de vacatures.

Beide heren hebben hun sporen in diverse organisaties in en buiten de gemeente Rheden en brengen de nodige ervaring en hun uitgebreide netwerk mee.

Eduard Mesritz

Albert Pirenc

De PlusBus is vanzelfsprekend blij met deze versterking, maar achteroverleunen is er niet bij. Medio 2019 ontstaat er een nieuwe vacature. Kandidaten die zich willen inzetten voor deze prachtige organisatie, als bestuurslid, chauffeur of planner, wordt gevraagd zich bij de secretaris, Bertus Kersten, (secretaris@plusbusrhedenrozendaal.nl) te melden.


Februari 2018: Nieuwe auto

Sinds maandag 19 februari rijden wij met deze Peugeot 5008. Deze MPV heeft een ruimere instap achterin voor onze passagiers en is met zijn dieselmotor ook een stuk zuiniger in het gebruik dan zijn voorganger de C3 Picasso.

Bestuurslid Herman ten Kaate neemt de sleutels in ontvangst
van Jan Willem Schel van Garage Schel in Angerlo.


Oktober 2017: Nieuwe tarieven

Op 1 oktober 2017 wijzigen de tarieven voor vervoer met de PlusBus. De nieuwe tarieven zijn hier te vinden.

De huidige tarieven zijn voor het laatst in 2014 aangepast. Bij het opstellen van de begroting voor dit jaar is met een eventuele aanpassing van de tarieven rekening gehouden.

Bij de uitwerking is echter niet gekozen voor bijvoorbeeld een (geringe) integrale verhoging, maar voor een gewijzigde opzet met zones. Hiermee sluit het tarief beter aan op het werkelijk aantal gereden kilometers per rit. Een overzicht van de zones is hier te downloaden.

De tariefopbouw is progressief, een enkele reis in de eerste zone kost € 3, elke volgende zone is € 0,50 boven op het verschil met de vorige zone.

Aantal zonesTarief
0€ 3
1€ 3,50
2€ 4,50
3€ 6
4€ 8
5€ 10,50
6€ 13,50
7€ 17
8€ 21
9€ 25,50
10€ 30,50

Mei 2017: Eerste jubileum

De PlusBus bestaat dit jaar 5 jaar. Op zaterdag 13 mei vierden we dat met onze vrijwilligers. De opkomst was goed, het weer hield zich goed en het was ook goed van eten en drinken!


April 2017: Uitbreiding wagenpark

De vraag naar vervoer van deur-tot-deur in onze gemeenten blijft groeien. Onze drie voertuigen zijn dagelijks vol bezet. Heel vaak moeten wij een beroep doen op onze vrijwilligers om met eigen auto een rit uit te voeren. Nadenkend over eventuele uitbreiding kwamen wij een geschikte rolstoelauto op het spoor. Na een uitgebreide keuring en proefrit was de beslissing snel genomen om tot aanschaf over te gaan.


Maart 2017: Bestuurswisseling

Nadat in het najaar 2016 zowel Hylke van Dijk (voorzitter) als Luuk Kuiper (secretaris) hadden aangegeven in de loop van 2017 hun functie te willen neerleggen, zijn wij op zoek gegaan naar vervanging voor beiden. Dit bleek een niet in alle toonaarden een even gemakkelijke opgave. Uiteindelijk zijn er met een tweetal kandidaten succesvolle gesprekken gevoerd. In een extra bestuursvergadering op 14 maart 2017 zijn vervolgens de eerder genoemde heren afgetreden en zijn Jan Dorland en Peter Tamboer toegetreden tot het bestuur van de Stichting Vervoer door Vrijwilligers Rheden/Rozendaal.

16 maart 2017 heeft Tom Couwenhoven laten weten dat hij zijn functie eveneens neerlegt. Hij heeft daarbij aangegeven daarmee het nieuwe bestuur alle ruimte te willen bieden om de organisatie op haar eigen wijze verder vorm te geven.

Het spreekt vanzelf dat wij de heren zeer erkentelijk zijn voor hun jarenlange inzet.

Het vertrek van Tom brengt wel met zich mee dat we wederom op zoek moeten naar een nieuw bestuurslid.